Thứ Tư, ngày 26 tháng 2 năm 2014

Chỉ còn mẹ và con

Bà cũng đi rồi, giờ chỉ có mẹ và con. Mẹ không phải người mẹ giỏi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nhé con.
Mừng con đi học trường Sơn Ca 4, con thích là tốt rồi.

Rồi cuối tuần chơi với chị Hân. thỉnh thoảng lên nhà bà Mười chơi với cậu Tí và em Tũn nữa.

Ôi chỉ có mẹ và con. Quãng thời gian này nhiều nước mắt!